Stap voor Stap naar een Gezonde Balans 

 

Groepscoaching

Bij groepscoaching werkt de deelnemer aan individuele doelstellingen en vindt steun en motivatie in de groep. De programma’s bestaan uit drie bijeenkomsten van anderhalf uur, gecombineerd met huiswerkopdrachten.

Stoppen met roken

Van alle gedragsveranderingen die leiden tot een betere gezondheid is stoppen met roken misschien we de lastigste. Een belangrijke succesfactor dat deelnemers voor de volle honderd procent achter hun beslissing staan om te stoppen en dat ze er vertrouwen in hebben dat ze het kunnen. Daar wordt in het programma veel aandacht aan besteed. Het programma ziet er als volgt uit.

 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 1: Voorbereiden op het stop moment
 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 2: De laatste sigaret en omgaan met afkickingsverschijnselen
 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 3: Terugvalpreventie


Afvallen

Bij afvallen spelen voeding, beweging en slaap een belangrijke rol. Daarbij is het essentieel om niet te snel af te vallen zodat het zogenaamde “jojo-effect” ontstaat. Een blijvend gezond gewicht wordt bereikt door geleidelijk toe te werken naar een gezond gedragspatroon dat op lange termijn vol te houden is. Het programma ziet er als volgt uit

 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 1: Analyse van eigen gedrag en onderliggende overtuigingen, stellen van doelen
 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 2: Doelstellingen omzetten in concrete plannen: in stappen naar het gewenste gedrag
 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 3: Terugvalpreventie


Beter slapen

Het belang van slaap wordt door veel mensen onderschat. Slaaptekort vermindert de focus, energie en emotionele stabiliteit. Als het probleem langer aanhoudt kan dat zelfs leiden tot lichamelijke en psychische problemen zoals overgewicht, burn out, depressie en hart en vaatziekten. Het verbeteren van de slaap levert dus veel op voor de deelnemer. Het programma ziet er als volgt uit.
Huiswerkopdrachten

 • Sessie 1: Belang van slaap en goede slaapgewoonten
 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 2: Analyseren van het slaapdagboek en slaapgewoonten, stellen van doelen
 • Huiswerkopdrachten
 • Sessie 3: Doelen omzetten in plan, voorbereiden van slaapinterventie
 • Optioneel: begeleiding van slaapinterventie via what’s app

 

Terug naar bedrijfspagina